เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบใช้เครื่องยนต์ มารุยาม่า  MKW 1116B

Engine Pressure Washer MARUYAMA MKW 1116B

เครื่องยนต์ Engine                             Suburu EX210 (7.0 แรงม้า)

แรงดัน Pressure (MPa)                       17 เมกะปาสคาล

ปริมาณการฉีดพ่น Discharge                 10.2 ลิตร / นาที