เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบใช้เครื่องยนต์ มารุยาม่า ท MKW1210H

Engine Pressure Washer MARUYAMA

เครื่องยนต์ Engine                             Honda GX 160

แรงดัน Pressure (MPa)                       12 เมกะปาสคาล

ปริมาณการฉีดพ่น Discharge                 10.2 ลิตร / นาที

Relate  Products