คุณสมบัติ
กำลังไฟเข้า 650 วัตต์
ความเร็วรอบ 16,500 รอบ/นาที
ไสไม้กว้างสุด 82 มม.
ตัดลึกสูงสุด 2.6 มม.
น้ำหนัก  1.8 กก.