กำลังไฟฟ้า 750W
เส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม.(7″)
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 2,500-3400 rpm
น้ำหนักสุทธิ 3.6 กก.