กำลังไฟฟ้า 570 W
เส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. (7″)
ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 1000-2400 rpm
น้ำหนักสุทธิ 3.3 กก.