คุณสมบัติ
กำลังไฟเข้า 1,250 วัตต์
ความเร็วรอบ 750-3000 รอบ/นาที
เกลียวบนแกนเครื่อง 14MM
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นขัด 180MM
น้ำหนัก(ไม่รวมสายไฟ)  2.5 กก.