กำลังไฟเข้า 250 วัตต์
ความเร็วรอบเปล่า 6,000-12,000 รอบ/นาที
เส้นผ่าศุนย์กลางการสั่น 1.6 มม.
ขนาดกระดาษทราย 90×185 มม.
น้ำหนัก 1.6 กก.