กำลังไฟเข้า 260 วัตต์
ความเร็วรอบเปล่า 14,000 รอบ/นาที
อัตราการสั่น 20,000 รอบ/นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางการสั่น 1.6 มม.
ขนาดกระดาษทราย 115×140 มม./นาที
น้ำหนัก 1.5 กก.