ขนาดแผ่นขัดกระดาษทราย   92×184 มม.

กำลังไฟเข้า                            180 วัตต์

ความเร็วรอบ                           20,000 /นาที

อุปกรณ์มาตรฐาน                    แผ่นขัดกระดาษทราย ถุงเก็บฝุ่น

Relate  Products