กำลังไฟฟ้า 520W
ขนาดกระดาษทราย 114 x 234 มม.
ความเร็วการขัด 10,000 rpm
น้ำหนักสุทธิ 2.9 กก.