กำลังไฟฟ้า 150W
ขนาดกระดาษทราย 100 x 110 มม.
ความเร็วการขัด 12000 rpm
น้ำหนักสุทธิ 1.3 กก.