ข้อมูลทางเทคนิค

กำลังไฟเข้าพิกัด 190 W
ความเร็วไม่มีโหลด 12000 รอบต่อนาที
ไม่มีโหลดอัตราจังหวะการโคจร 24000 OPM
เส้นผ่าศูนย์กลางวงจรสั่น 2.0 มิลลิเมตร
น้ำหนักไม่รวมสาย 1.4 กก.

พื้นผิวขัด

ขัดแผ่นกว้าง 92.0 มิลลิเมตร
ขัดแผ่นยาว 182.0 มิลลิเมตร
กระดาษทรายในการหนีบกว้าง 93.0 มิลลิเมตร
กระดาษทรายในการหนีบยาว 230.0 มิลลิเมตร