ขนาดแผ่นกระดาษทราย 5 นิ้ว (125 มิลลิเมตร)
ความเร็วรอบเปล่า 10,000 RPM
ปริมาณลมที่ใช้งาน 2.8 cfm (79.21 L/min
ขนาดเครื่องอัดลมที่แนะนำ 2 HP