ขนาดแผ่นกระดาษทราย 5 – 6 นิ้ว (125- 150 มิลลิเมตร)
ความเร็วรอบเปล่า 10,000 RPM
ปริมาณลมที่ใช้งาน 4.5 cfm (128 L/min
ขนาดเครื่องอัดลมที่แนะนำ 2 HP