ขนาดเครื่องยนต์ 2.5 HP
ความถี่ 50/60 Hz
กระแสไฟสูงสุด 800 VA
กระแสไฟที่ใช้ 600 VA
เสียงรบกวน 67 DB
พลังงานสูงสุด 3600 r/min
ถังเชื้อเพลิง 4.2 ลิตร
ประสิทธิภาพ 406/418 cc
ทำงานต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง
พาวเวอร์เฟคเตอร์ 1.0