เกลียวเร่ง Turnbuckles Eye-HooK

ขนาด (Size)

3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″,

7/8″, 1″, 1-1/4″, 1-1/2″