เกจวัดความดัน (PRESSURE GAUGE)

เกจวัดความดัน  หน้าปัดแสตนเลส เกลียวทองเหลือง โดยแบ่งได้เป็น เกจวัดความดัน เกลียวทองเหลืองออกล่าง และเกลียวทองเหลืองออกหลัง แบบมีน้ำมัน และแบบไม่มีน้ำมันฯลฯ