เกจวัดความหนาวงนอก (ร่องบ่า/ท่อ โคเวท Outside Dial Caliper Gauge KOVET

รุ่น V221-04 Res:0.01mm

เกจวัดความหนาวงนอก ร่องบ่า/ท่อ ขนาด 60-80 mm