รหัสสินค้า 2 608 661 694
บาร์โค้ด 3165140555203
รายละเอียด
อุปกรณ์ในชุด ใบเลื่อยเซกเมนต์ BIM Wood and Metal ACZ 85 EB (1x)
ใบเลื่อยจ้วงตัด BIM Wood and Metal AIZ 28 EB (1x)
เครื่องมือขูด HCS ATZ 52 SFC (1x)
กระดาษทราย Red Wood-top (10x)
กระดาษทราย White Paint (10x)