ห่วงหัวใจหนา BS464  

Thimbles BS464

ขนาด (Size)

1/4″,3/4″, 1-3/8″, 5/16″, 7/8″, 1-1/2″

3/8″, 1″, 2″, 1/2″, 1-1/8″, 5/8″ 1-1/4″