ห่วงหัวใจสแตนเลส

Thimbles Stainless

ขนาด (Size)

3mm.5mm,6mm, 8mm, 10mm,

12mm, 16mm, 20mm,  24mm