ห่วงหัวใจบาง B

Thimble

ขนาด (Size)

1/8″,3/16″, 1/4″, 5/16″, 3/8″, 1/2″, 5/8″,

3/4″,7/8″, 1″, 1-1/8″