หินเขียว ตรา 5 เสือ (เจียร์มีดเล็บ, มีดกลึง)
  • เป็นหินเขียว รอบต่ำ ใช้กับมอเตอร์หินไฟตามขนาด ผลิตจาก Green Silicon Carbide (GC) เหมาะสำหรับเจียรมีดเล็บ มีดกลึง หรืออาจใช้เจียร์ขอบหินอ่อน ขอบแก้วก็ได้ มีขนาดต่างๆ ให้เลือก

– GC 120 LV
– รอบ 3 – 103 รอบต่อนาที

 

ขนาด ความหนา รู
4″ 1/2″ 1/2″-3/4″
5″ 1″ 1/2″-3/4″
5″ 3/4″ 1/2″-3/4″
6″ 1″ 1/2″-3/4″
6″ 3/4″ 1/2″-3/4″
8″ 1″ 3/4″-1-1/4″
8″ 3/4″ 3/4″-1-1/4″
10″ 1″ 3/4″-1-1/4″
12″ 1″ 3/4″-1-1/4″