หางปลาเสียบแบนตัวผู้-ตัวเมีย Vinyl-insulated Piggy Back Disconnects KABLE

Model

            Wire  Range

mm                             AWG

MF1.25 0.25-1.65                      18-16
MF2 1.04-2.63                      16-14
MF5.5 2.63-6.64                      12-10