หางปลาเสียบตัวเมียแบบหุ้มเต็ม Fully Insulated Female Connectors KABLE

Model

                  Wire Range

mm                            AWG

RF250F        0.25-1.65                  22-16
BF250F         1.04-2.63                 16-14
YF250F         2.63-6.64                 12-10