หางปลาเสียบตัวเมียแบน Vinyl -Insulated Female Disconnects KABLE

Model

              Wire  Range

mm                           AWG

RF187-5 0.25-1.65                        22-16
BF187-5 1.04-2.63                        16-14
RF250 0.25-1.65                         22-16
BF250 1.04-2.63                         16-14
YF250 2.63-6.64                         12-10