หางปลาเสียบตัวผู้แบน Vinyl – Insulated Male Disconnects KABLE

Model

              Wire Range

mm                                 AWG

RM187-5 0.25-1.65                       22-16
BM187-5 1.04-2.63                       16-14
RM250 0.25-1.65                        22-16
BM250 1.04-2.63                        16-14
YM250 2.63-6.64                        12-10