หัวเชื้อล้างหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล

• เป็นน้ำยาใช้ผสมน้ำมันดีเซล เพื่อ ล้างระบบหัวฉีด บ่าวาล์ว ปีกผีเสื้อ ห้องเผาไหม้เชื้อเพลิง ฯลฯ

• ช่วยเพื่มกำลังให้เครื่องยนต์ ช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบ สตาร์ทติดง่าย ลดควันดำ ประหยัดน้ำมันและช่วยลดการกัดกร่อน

• ใช้ได้กับน้ำมันดีเซลทุกชนิด รวมทั้งน้ำมันไบโอดีเซล

• ใช้ได้กับเครื่องรถ เครื่องเรือ และเครื่องจักรกดการเกษตรทั่วไป

• สําหรับรถไม่ค่อยได้ขับ ช่วยป้องกันและแก้ปัญหานํ้ามันเชื้อเพลิงเน่า หรือจับตัวเหนียวข้น สตาร์ทติดยาก