รหัสสินค้า 2 608 572 217
บาร์โค้ด 3165140347143
รายละเอียด
ขนาดของหัวจับดอกตั้งแต่ (มม.) 0.8 – 10
ตัวยึด, ช่วงขนาด
หมายเลขรูป 6
หัวจับดอกสว่าน, ประเภท หัวจับดอกแบบไม่ต้องใช้ประแจ
ความเข้ากันได้
เฉพาะระบบล็อคแกนเท่านั้น
การหมุนซ้าย/ขวา
กลไกล็อค
สว่านตั้งโต๊ะ
สว่านไฟฟ้า
สว่านกระแทก
สว่านไฟฟ้าไร้สาย
สว่านเจาะกระแทกไร้สาย
ไขควงไฟฟ้าไร้สาย
ปากกาจับงาน TC