รหัสสินค้า
S501-SS200B(สีน้ำเงิน)
S501-SS200W(สีขาว)
S501-SS200R(สีแดง)
S501-SS200G(สีเขียว)
S501-SS200Y(สีเหลือง)
S501-SS200O(สีส้ม)

รายละเอียดสินค้า

-Hight Impact(ทนแรงกระแทกสูง)

-Anti-Impact design( ออกแบบเพื่อป้องกันแรงกระแทกเพิ่มขึ้น 20%)

-Ratchet Gear (เกียร์ปรับขนาดได้)

-ISO 9001 : 2008 ( ได้รับมาตรฐาน ISO)

-MS 183 : 2001 Industrial Helmet MALAYSIA (ผ่านการรับรองมาตรฐานของมาเลเซีย)

-TIS 368-2554(2011) Industrial Helmet THANLAND ( ผ่านการรับรองมาตรฐานของไทย มอก.)