หน้ากากซิลิโคนไส้กรองคู่ 3 M

มี 3 ขนาด S,M,L ได้รับรองมาตรฐาน NIOSH ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ป้องกันก๊าซ ไอระเหย ฝุ่น ละออง ไอโลหะ (ฟูม) ตามคุณสมบัติของตัวกรองน้ำหนักเบาผลิตจากซิลิโคนมีความนุ่มพิเศษกระชับใบหน้า

ลิ้นระบายอากาศ “คูลโฟล” ระบายความร้อน และความชื้นได้เร็วกว่า จึงหายใจสะดวก มากกว่าลิ้นระบายอากาศทั่วไป