สเปรย์ตรวจสอบรอยร้าวที่ผิวแนวเชื่อม

เป็นน้ำยาทดสอบรอยร้าวที่ผิวแนวเชื่อม ประกอบด้วย Penetrant , Remover และ Developer
มีคุณสมบัติในการตรวจสอบที่ต้องการความรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์พิเศษอื่นมา
เป็นองค์ประกอบในการใช้งาน ทั้งนี้ น้ำยาชนิดนี้ยังมีความสามารถในการตรวจสอบหารอยร้าวได้สูง
และยังให้ผลการตรวจสอบที่เชื่อถือได้ สามารถใช้งานได้กับโลหะและวัสดุหลากหลายชนิด เช่น เหล็ก (Mild Steel),เหล็กกล้าทนแรงดึงสูง (High tensile steel) , เหล็กกล้าธาตุผสมต่ำ (Low allow steel), สแตนเลส (Stainless Steel) , โลหะผสมนิเกิล (Nickel alloy) , โลหะผสมอลูมิเนียม (Aluminium alloy) , โลหะผสมไททาเนียม (Titanium alloy) , เซรามิค (Ceramic), แก้ว (Glass)ม วัสดุเรซิ่นสังเคราะห์ (Synthetic resin) และอื่นๆ น้ำยาชนิดนี้สามารถตรวจสอบรอยรั่วที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าโดยใช้น้ำยาสีแดงทาผิวหน้าบริเวณที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นล้างคราบสีแดงด้วย cleaner และใช้น้ำยาสีขาวทาทับ ถ้ามีรอยรั่วจะขึ้นสีแดงจากน้ำยาสีแดงมีวิธีการใช้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ฉีดน้ำยาทำความสะอาดผิวงาน  cleaning (กระป๋องสีฟ้า)
ควรคราบสกปรกประเภทสนิม, คราบน้ำมัน, ผงผ้า ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนโดยฉีดน้ำยา cleaner ในระหว่างการทำความสะอาดควรระวังผิวหน้าอุดตันผลดีของการทำความสะอาดผิวหน้าก่อนจะทำให้น้ำยา มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 ฉีดน้ำยาแทรกซึม Penetration (กระป๋องสีแดง)
หลังจากทำความสะอาดผิวหน้าแล้วควรทำให้แห้งหลังจากนั้นฉีดน้ำยาสีแดงลงบนวัตถุที่ต้องการตรวจจับรอยร้าวโดยให้ห่างจากชิ้นงานประมาณ 20-30 ซม. รอให้น้ำยาซึมซาบประมาณ 2-3 นาที หากต้องการผลที่แน่นอนควรทิ้งไว้ 3-6 นาที วัตถุที่จะทำการตรวจควรอยู่ในอุณหภูมิประมาณ 10-40oc หากใช้น้ำยาบริเวณที่มีอากาศเย็นและอยู่กลางแจ้ง ควรฉีดซ้ำประมาณ 2 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 3 เช็ดทำความสะอาดผิวงาน Cleaning (กระป๋องสีฟ้า)
หลังจากฉีดน้ำยาแทรกซึมแล้วล้างคราบสีแดงออก โดยฉีดน้ำยา Cleaning ลงบนผ้า, กระดาษทิชชู หรือล้างด้วยน้ำ (ในกรณีสารเคมีที่สามารถละลายน้ำได้) หากทำความสะอาดผิวหน้าของวัตถุที่ต้องการตรวจสอบไม่หมดจะทำให้ผลการตรวจสอบไม่ดี จึงควรทำความสะอาดผิวหน้าก่อน อย่าใช้น้ำยาทันที

ขั้นตอนที่ 4 ฉีดน้ำยาเร่งปฏิกริยา Development (กระป๋องสีขาว)
ฉีดน้ำยาเร่งปฏิกริยาลงบนผิวงานที่ได้เช็ดคราบน้ำยาสีแดงออกจนหมด การฉีดให้เขย่ากระป๋องสีขาวรอยร้าว จะปรากฏเป็นสีแดง

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบ
หลังจากขั้นตอนที่ 4 (Development) พื้นที่ที่ไม่ปรากฏสีแดง หมายถึง ไม่พบตำหนิรอยรั่ว รอยร้าว หากตรวจสอบพบขนาดความลึก,ตำแหน่งของรอยรั่วปรากฏด้วยสีแดงที่ฉีดลงในชิ้นงาน หมายถึงมีรอยร้าวเกิดขึ้น

Relate  Products