SMOKE TEST

  • เป็นน้ำยาที่ใช้ฉีดเครื่องตรวจจับควันที่เกิดจากไฟไหม้ เพื่อทดสอบการทำงานของเครื่องว่ายังทำงานปกติหรือไม่
  • ควันเทียมที่พ่นออกมาจะระเหยหมดโดยไม่ทิ้งคราบบนเครื่องตรวจจับควัน หรือทำความสกปรกให้อากาศภายในห้อง
  • ฉีดสเปรย์เข้าภายในช่องรับควันของเครื่องตรวจจับควันประมาณ 2–3 วินาที โดยให้หัวฉีดอยู่ห่างตัวเครื่องประมาณ 2–4 ฟุต
  • เครื่องตรวจจับควันบางรุ่นอาจต้องรอระยะหนึ่งกว่าสัญญาณเตือนจะดังขึ้น