3 เอ็ม กาวสปรย์ เบอร์ 75

สำหรับการยึดติดแบบชั่วคราว เหมาะสำหรับติดกระดาษฟอล์ย โฟม ผ้า พลาสติก วัสดุที่เคลือบด้วยไฟเบอร์กลาส ฯลฯ ไม่มีสาร CFC

  • กาวชนิดพิเศษที่มาในรูปแบบสเปรย์
  • การยึดติด แห้งช้า ปรับแต่งชิ้นงานได้
  • เวลาพ่น จะให้ปริมาณเนื้อกาวสม่ำเสมอ และพ่นได้พื้นที่งานมากกว่า
  • สำหรับงานศิลปะ ติดกระดาษ ทำปกสมุด หรืองานฝีมือต่าง ๆ และวัสดุที่มีน้ำหนักเบาทุกประเภท
  • เนื้อกาวใส