สเก็นโอเมก้าสแตนเลส  Stainless Screw Pin Shackles 

ขนาด (Size)

4 mm.

5 mm.

6 mm.

8 mm.

10 mm.

12 mm.

16 mm.

20 mm.

25 mm.