ชื่อกาค้า
เลขทะเบียน
กลุ่มสาร
ชื่อสามัญ
ชื่อเคมีชนิดหรือรูปแบบ
กลิ่น
ลักษณะการนำไปใช้
: ไดนาโฟล 25
: วอส.595/2554
: ไพริทรอยด์สังเคราะห์
: เดลตาเมทริน 2.5 % w/v (Deldamethrin 2.5%)
:ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
:มีกลิ่นเฉพาะตัว
:และฉีดพ่นละอองฝอย และ พ่นหมอกควัน

คุณสมบัติ
ฟลอโร่ เป็นสารออกฤทธิ์ฆ่าแมลงจัดอยู่ในกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ในสูตรน้ำมันผสมน้ำ มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงบินและแมลงคลานได้สูง สามารถใช้ได้กับเครื่องพ่นสเปรย์และเครื่องพ่นหมอกควัน(fogging) และได้รับการรับรองจาก

กระทรวงสาธารณสุข
ประโยชน์  ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน โรงงาน โกดัง อาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด แมลงคลาน

อัตราการผสมและการนำไปใช้  กำจัดยุงและแมลง (พ่นหมอกควัน)
ใช้ไดนาโฟล 25 จำนวน 1 ลิตรผสมน้ำมันดีเซล 249 ลิตร แล้วนำไปฉีดพ่นในอัตรา 10 ลิตร/10,000 ตารางเมตร

อัตราการผสมและการนำไปใช้  กำจัดยุงและแมลง (พ่นละอองฝอย)
ใช้ไดนาโฟล 25 จำนวน 1 ลิตรผสมน้ำ 24 ลิตร แล้วนำไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร/10,000 ตารางเมตร