คุณสมบัติและ ประโยชน์

ใช้ป้องกันกำจัด แมลงบินและแมลงคลาน เช่น ยุง แมลงสาบ มด แมลงวัน ในฟาร์มปศุสัตว์

อัตราแนะนำ

สำหรับแมลงบิน
ผสม ดิ๊กนิตี้ 5 อีซี กับน้ำในอัตราส่วน 1:20 (ผลิตภัณฑ์ 1 ส่วน ต่อน้ำ 20 ส่วน) ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน ในอัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อ พื้นที่ 1 ตารางเมตร
สำหรับแมลงคลาน
ผสม ดิ๊กนิตี้ 5 อีซี กับน้ำในอัตราส่วน 7:50 (ผลิตภัณฑ์ 7 ส่วน ต่อน้ำ 50 ส่วน) แล้วนำส่วนผสมนี้ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ในอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อ พื้นที่ 1 ตารางเมตร
1.ห้ามฉีดขณะทำการผลิต
2.ก่อนการฉีดพ่นให้ปกปิดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต หรือเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ภาชนะ ออกจากบริเวณที่ฉีดพ่น
3.ภายหลังการฉีดพ่นให้ทำความสะอาดพื้นผิว หรือบริเวณที่ฉีดพ่น

Relate  Products