สายเกจ์วัดแรงดัน เร็กซ์  

CHARGING HOSE REX

 

Technical specificaton
MODEL NO. SIZE
RX-2183A 36”
RX-2185A 60”