สายปืนเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง คาร์เชอร์ High Pressuer Hose Set KARCHER

Working Pressure 14.5 MPa
PSI 2100
ความยาวสาย ุ6 เมตร

Relate  Products