สายจี้ปูน โตวา CONCRETE VIBRATOR TOWA

ขนาดหัว 32 mm.     38mm.   45mm.     60mm.
ความยาว 4-6 M  4-6 M 4-6 M  4-6 M
อัตราสั่นสะเทือน 183-200Hz 183-200Hz  183-200Hz 183-200HZ
แอมพลิจูด 0.85 mm. 0.9 mm.  1 mm.  1.1 mm.