รุ่น VCS-28 VCS-38 VCS-50 VCS-70
ขนาดหัวสายจี้ 28 มม. 38 มม. 50 มม. 70 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง สายใน 10 มม. 10 มม. 13 มม. 13 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง สายนอก 30 มม. 30 มม. 36 มม. 36 มม.