ขนาดหัวสายจี้ 25 มม. 35 มม. 35 มม. 50 มม.
ความยาว 1.5 ม. 1.5 ม. 2 ม. 1.2 ม.
มอเตอร์ 220V.  800 วัตต์ 800 วัตต์ 800 วัตต์ 800 วัตต์
การสั่นสะเทือน (ครั้ง/นาที) 13,000 13,000 13,000 13,000