แบตเตอรี่ 12 โวลท์
ความเร็วรอบ 0-350/1,250 รอบ/นาที
แรงบิทสูงสุด 20 นิวตันเมตร
ขนาดหัวจับดอก 0.8-10 มม.
การควบคุมแรงบิด 18+1
ระยะเวลาการชาร์ต 2 ชั่วโมง
ไฟ LED ส่องสว่างขณะทำงาน
ไฟ LED บอกระดับแบตเตอรี่