สว่านไฟฟ้า 90 องศา พาวเวอร์เท็กซ์ PPT-AED-10

 ELECTRIC DRIL POWERTEX

กำลังไฟฟ้า                  380W

ความสามารถในการเจาะ เหล็ก/ไม้       10/15 มม.

ความเร็วขณะหมุนเปล่า                          0-1400 rpm

น้ำหนักสุทธิ                                             1.9 กก.