กำลังไฟ 450 วัตต์
ความเร็วรอบ 0-4,600 รอบ/นาที
ขนาดหัวจับดอก 0.8-6.5 มม.
สวิทซ์ เดินหน้า-ถอยหลัง