กำลังไฟ 500 วัตต์
ความเร็วรอบ 0-2,800 รอบ/นาที
ขนาดหัวจับดอก 1.5-10 มม.
สวิทซ์ เดินหน้า-ถอยหลัง