กำลังไฟเข้า 630 วัตต์
ความเร็วรอบเปล่า 0-2,800 รอบ/นาที
เจาะคอนกรีตก/เหล็ก/ไม้ 15/13/30 มม.
น้ำหนัก 1.9 กก.