กำลังไฟเข้า 380 วัตต์
ความเร็วรอบเปล่า 0-2,600 รอบ/นาที
เจาะเหล็ก/อลูมิเนียม/ไม้ 10/13/20 มม.
น้ำหนัก 1.25 กก