กำลังไฟเข้า 350 วัตต์
ความเร็วรอบเปล่า 0-4,000 รอบ/นาที
เจาะเหล็ก/อลูมิเนียม/ไม้ 6.5/6.5/15 มม.
น้ำหนัก 1.1 กก.