แบตเตอรี่ 3.6 โวลท์/1.3 แอมป์อาวว์
ความเร็วรอบ 0-250 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด (ขันสกรู) 7 นิ่วตันเมตร
แรงบิดสูงสุด (ขันน๊อต) 3 นิวตันเมตร
ระยะเวลาในการชาร์จ 60 นาที
น้ำหนัก(รวมแบตเตอรี่) 0.50 กก.